Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała oficjalne wyniki tegorocznych matur, poznaliśmy również wyniki zdawalności matur dla szkół z terenu powiatu ostrowskiego.