Jeśli jesteś osobą, dla której sprawy wiary mają znaczenie pierwsze i najważniejsze, a wartości, które sam/sama wyznajesz, chcesz również przekazać dziecku, zastanów się nad wyborem podręczników do religii z serii "Wierzę w Boga" autorstwa wielu pisarzy i pedagogów katolickich. Są to autorzy, którzy świetnie posługują się językiem polskim, ale w przystępny dzieciom sposób. Dzięki temu dziecko na lekcjach religii będzie miało idealny podręcznik, z którego pomocą nauczy się wielu zasad, doktryn i faktów dotyczących tematów najważniejszych.

Seria "Wierzę w Boga", czyli podręczniki do szkoły podstawowej

Każda z książek z serii "Wierzę w Boga" traktuje swojego czytelnika, a więc ucznia, w sposób stosowny do jego poziomu intelektualnego i do poziomu rozwoju w ogólnego. Dla uczniów klas pierwszych podręczniki nie będą tak szczegółowe, jak dla uczniów klas piątych. Każdy jednak podręcznik będzie traktował podstawy wiary rzetelnie, aby nawet najmłodsze dziecko mogło je zrozumieć.

Każdy podręcznik wypełniony jest profesjonalnymi ilustracjami, które dodatkowo pomagają dzieciom w rozumieniu złożonych problemów wiary.

Czego nauczy się dziecko, czytając podręczniki z serii "Wierzę w Boga"?

Jest to bardzo interesująca kwestia. Dziecko, które czytać będzie podręczniki z wyżej wymienionej serii, nauczy się takich chrześcijańskich wartości, jak:

  • wiara w Jedynego i miłosiernego Boga;
  • znaczenie miłosierdzia, przebaczenia, wiary i miłości;
  • współczucie dla tych, którzy cierpią;
  • wytrwałość w wierze i religii, mimo przeciwności;
  • bycie pokornym wobec Boga i Kościoła;
  • skromność;
  • cnotliwość;
  • czystość.

Młody człowiek znajdzie w serii podręczników "Wierzę w Boga" wszystko to, co powinien wiedzieć bogobojny katolik. Dzięki tym podręcznikom dziecko lepiej zrozumie to, o czym się często mówi, ale czego się równie często nie tłumaczy. Dlaczego Jezus został ukrzyżowany, by zbawić wszystkich ludzi? Jak to możliwe, że zmartwychwstał? Czy każdy z wierzących ma go w swoim sercu, a może mają go wszyscy ludzie? Na czym polegają misje i działalność misjonarska? Jak należy szerzyć Dobrą Nowinę i być dobrym katolikiem?

Te wszystkie dylematy staną się podstawą wykształcenia w wierze każdego młodego człowieka, który będzie korzystał z podręczników z tej serii. Rodzice zaś będą mogli odetchnąć z ulgą, ponieważ treści, którymi wypełnione są te książki, są w pełni zgodne z doktrynami Kościoła Katolickiego, a więc Kościoła, który w Polsce ma najdłuższą tradycję i jest na stałe związany z polską kulturą, tą religijną, ale również tą świecką!