Jeśli jesteś osobą, dla której sprawy wiary mają znaczenie pierwsze i najważniejsze, a wartości, które sam/sama wyznajesz, chcesz również przekazać dziecku, zastanów się nad wyborem podręczników do religii z serii "Wierzę w Boga" autorstwa wielu pisarzy i pedagogów katolickich. Są to autorzy, którzy świetnie posługują się językiem polskim, ale w przystępny dzieciom sposób. Dzięki temu dziecko na lekcjach religii będzie miało idealny podręcznik, z którego pomocą nauczy się wielu zasad, doktryn i faktów dotyczących tematów najważniejszych.