Po raz piąty najlepsi uczniowie zamieszkujący Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce otrzymali stypendium burmistrza. Uroczysta gala odbyła się w szkole podstawowej im. Polskich Noblistów 4 października br. W tym roku przyznano ich rekordową ilość- aż 134. Aby dostać nagrodę trzeba było spełnić warunek dotyczący średniej ocen za dany rok szkolny tj. dla klas IV-VIII minimum 5,4, a dla uczniów klas gimnazjalnych minimum 5,2.

Nowością były po raz pierwszy przyznane stypendia sportowe. Uczeń musiał wykazać się dobrymi wynikami w nauce (średnia minimum 4,0) a także spełnić przynajmniej jedno z kilku wymagań: być powołanym do Kadry Narodowej, reprezentacji kraju w turniejach o Mistrzostwo Europy lub Świata, zająć miejsca od 1 do 8 w Mistrzostwach Polski, zająć miejsca od 1 do 3 w Mistrzostwach Województwa lub otrzymać powołanie do kadry wojewódzkiej i czynnie w niej uczestniczyć. Takich nagród przyznano trzynaście. W sumie na stypendia przeznaczono 75.000 zł z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Pamiątkowe dyplomy były wręczane przez burmistrz Bożenę Budzik, przewodniczącego Rady Kazimierza Sipkę oraz kierownika Referatu Oświaty i Wychowania Daniela Mitułę. Wiem, że aby się znaleźć w tym gronie nie było łatwo, bo kryteria przyznawania nagród uległy obostrzeniu, tym bardziej gratuluję dzisiejszym wyróżnionym – podkreśliła burmistrz. Serce rozpiera radość widząc, że z roku na rok grupa osób premiowanych za swoje osiągnięcia wzrasta. Śmiem więc twierdzić, że założenie, jakie sobie postawiliśmy w 2014 roku – czyli motywacja a zarazem nagradzanie za codzienną, ciężką, rzetelną i pełną poświęceń pracę – przynosi znakomite efekty.

Niespodzianką było wystąpienie rodzica stypendysty- Jacka Przegiendy wraz z trenerem Taekwon-do Mariuszem Dumitrescu oraz uczniami- Bartoszem Przegiendą i Karolem Adamczewskim. Dziękujemy za udzielone wsparcie, przyznane środki, dzięki którym w dużej mierze Bartek oraz Karol mogli reprezentować naszą gminę w Mistrzostwach Świata w Taekwon-do. (…) Jako dowód wdzięczności, w celu podkreślenia zasług, mam zaszczyt przekazać burmistrz Bożenie Budzik nagrodę Prezesa Polskiej Federacji Taekwon-do o nazwie Taekwondoka. Nagroda ta jest przyznawana za szczególne zasługi dla rozwoju tej dyscypliny w Polsce. Nie były to ostatnie podziękowania tego dnia. Oprócz kwiatów od stypendystów gospodarz obiektu dyrektor Teresa Kiełbik wraz ze swoim zastępcą wręczyli Bożenie Budzik oprawione fotografie jako pamiątkę sprawowania funkcji burmistrza przez 26 lat. Do tych wydarzeń odnosił się także występ dzieci.