Po raz piąty najlepsi uczniowie zamieszkujący Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce otrzymali stypendium burmistrza. Uroczysta gala odbyła się w szkole podstawowej im. Polskich Noblistów 4 października br. W tym roku przyznano ich rekordową ilość- aż 134. Aby dostać nagrodę trzeba było spełnić warunek dotyczący średniej ocen za dany rok szkolny tj. dla klas IV-VIII minimum 5,4, a dla uczniów klas gimnazjalnych minimum 5,2.