Wszystkie szkoły do 30 listopada powinny uchwalić nowe statuty. Przygotowuje je rada pedagogiczna i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły, w której skład wchodzą w równej liczbie nauczyciele, rodzice i uczniowie.