29 listopada 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Marszałek Marek Woźniak wręczył 21 uczniom i 24 studentom stypendia naukowe, których wysokość mieści się w przedziale 1000- 4000 złotych. W grupie nagrodzonych znaleźli się uczniowie ze szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski.