Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim zdominowali Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości na szczeblu okręgowym. Ich łupem padło większość nagród i pucharów.

W dniu 25 maja 2021 r. w Ostrowie odbyło się podsumowanie VIII Eliminacji Okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, Okręg Wielkopolska Południowa. Organizatorem tej imprezy jest Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie, a jednym a fundatorami nagród Powiat Ostrowski oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

W tegorocznej edycji przyznano następujące nagrody. W Bloku A, w kategorii „P’’ Pomoc dydaktyczna – I miejsce zdobył „Obrotnik spawalniczy’’, którego autorem jest Filip Szafraniak z ZST a nauczycielem prowadzącym Ryszard Dolata. II miejsce zdobyło „Robotyczne ramie Artesia’’ autorstwa Jakuba Zmyślonego i Michała Moskwy z ZST w Ostrowie. Nauczycielem prowadzącym jest Paweł Sobczak.

W konkursie „R’’ na pomysł techniczny. I miejsce zdobył „Autonomiczny pojazd badawczy przystosowany do eksploracji niesprzyjających środowisk – łazik marsjański Possibility’’ – przygotowany przez Dominika Kołodzieja, Macieja Siedleckiego i Bartłomieja Jarczaka z ZST w Ostrowie. Nauczycielem prowadzącym jest Sławomir Szymanowski. W tej kategorii przyznano dwa miejsca drugie. Pierwsze za „Zautomatyzowany dron AED’’ otrzymali: Mikołaj Kłakulak, Filip Szafraniak i Mikołaj Koło z ZST w Ostrowie. Nauczycielem prowadzącym jest Paweł Sobczak. Drugim nagrodzonym projektem jest „Zwiększenie bezpieczeństwa seniorów i osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem inteligentnej kuli ortopedycznej’’ autorstwa Jana Szydłowskiego z I LO w Ostrowie. Opiekunem jest Tomasz Jędrzejak. II w tej kategorii przypadło za projekt „Trzyosiowa frezarka CNC’’ autorstwa Jakuba Kasałki i Bartosza Sukiennika z ZST w Ostrowie, a nauczycielem prowadzącym jest Ryszard Dolata.

W konkursie „U’’ na usprawnienie softwarowo-techniczne I miejsce zdobył „System wspomagania pensjonariuszy DPS za pomocą sieci sensorycznej’’ autorstwa Jakuba Wojdziaka i Jakuba Rosińskiego z ZST w Ostrowie. Opiekunem projektu jest Paweł Sobczak. Miejsce II przypadło „Sensoparkowi – autonomicznemu parkingowi z wykorzystaniem sieci sensorycznych’’. Projekt został przygotowany przez Jana Kalaka, Marcina Kryjoma, Patryka Migaja z ZST w Ostrowie. Opiekunem jest Paweł Sobczak. III miejsce zdobył „Face shield’’ autorstwa Mikołaja Zabłockiego i Dawida Wikło z ZST w Ostrowie. Opiekunem jest Paweł Sobczak.

W konkursie „E’’ na pomysł ekologiczny I miejsce za „Model wydajnego dwuosiowego treckera słonecznego śledzącego słońce’’ otrzymali Konrad Szostak, Kamil Borusiak, Szymon Witwin z ZST w Ostrowie. Opiekunem jest Paweł Sobczak. W tej kategorii brała także udział praca „Prozdrowotna i odkrywcza aktywność słuchaczy OUTW i młodzieży ZST’’. Autorami projektu są Bartosz Sukiennik i Krzysztof Leśniak, a opiekunem Ryszard Dolata.

W Bloku B – Wynalazczość w eliminacjach wzięło udział 15 uczniów, którzy reprezentowali 4 szkoły z okręgu wielkopolski południowej. Wszyscy udzielali pisemnych odpowiedzi na 30 pytań testowych i 3 zadania problemowe. Klasyfikacja drużynowa przedstawia się następująco: I miejsce III LO im. M. Kopernika w Kaliszu (zespół nr 1), II miejsce III LO i M. Kopernika w Kaliszu (zespół nr 2), III miejsce ZST w Ostrowie, IV miejsce ZST Technikum nr 1 w Ostrowie.  

Gratulacje nagrodzonym przekazał Zbigniew Matuszczak prezes Eurocentrum oraz Paweł Rajski Starosta Ostrowski.