1 września 2015 roku ma rozpocząć swoją działalność VII Liceum Ogólnokształcące, które funkcjonować ma w ramach Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego. Właśnie podpisano akt założycielski dla tej szkoły oraz jej pierwszy statut. Do podpisania dokumentów doszło podczas XLI sesji Rady Powiatu Ostrowskiego.

Szkoła będzie się specjalizować w kształceniu młodych ludzi uzdolnionych sportowo, którzy wiążą ze sportem swoją przyszłość.

Placówka będzie oferować naukę w tzw. klasach sportowych z zaawansowanym szkoleniem w dyscyplinach piłka ręczna lub piłka nożna. Uczniowie tych oddziałów będą realizować program przedmiotów ogólnokształcących właściwych dla każdego liceum, a dodatkowo siedem godzin tygodniowo zajęć sportowych.

Od wielu lat szkoła na ulicy Kantaka specjalizowała się w szkoleniu sportowym i ma w tej dziedzinie osiągnięcia. Reprezentacja szkoły wielokrotnie zdobywała medalowe miejsca w wojewódzkich i ogólnopolskich zawodach szkół średnich i ponadgimnazjalnych. Prowadzono tu już oddziały sportowe w technikum i liceum profilowanym. Z tej szkoły wywodzą się znani sportowcy, członkowie kadry narodowej, uznani zawodnicy krajowych i zagranicznych klubów sportowych. Najbardziej znanymi absolwentami szkoły są piłkarze ręczni: Krzysztof Lijewski, Bartłomiej Jaszka, Marek Szpera, Robert Kieliba, Krzysztof Łyżwa, Michał Bałwas.