Nawet połowę dziennego zapotrzebowania na energię elektryczną Zespołu Szkół Ekonomicznych pokrywać będzie instalacja fotowoltaiczna zamontowana na dachu budynku. Inwestycja zrealizowana została w ramach termomodernizacji.

W pierwszym kwartale br. zakończyła się termomodernizacja budynku ZSE wraz z salą sportową. Zadanie to zostało zrealizowane ze środków unijnych przy wsparciu Powiatu Ostrowskiego i zamknęło się kwotą ok. 1,4 mln zł.

Termomodernizacja obejmowała m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych (w tym ściany podziemne) budynku głównego, łącznika i sali gimnastycznej, osuszenie ścian podziemnych w budynku głównym, ocieplenie stropodachu budynku głównego i łącznika, wymianę grzejników instalacji centralnego ogrzewania wyposażonych w zawory termostatyczne, zmniejszenie okien w sali gimnastycznej oraz częściowa wymiana drewnianej stolarki okiennej w budynku głównym (zastosowano nowoczesne rozwiązanie-okna drewniane wyposażone w specjalne szyby zespolone, o niskiej przepuszczalności zimna, instalację wentylacji mechanicznej powietrza w budynku głównym oraz modernizację wentylacji sali gimnastycznej zapewniającej odzyskiwanie ciepłego powietrza i montaż nowego oświetlenia LED.

zdjecie

- ‘Nie chcieliśmy, aby termomodernizacja oznaczała tylko obkładanie budynku warstwą styropianu i zmianę elewację, nota bene na bardzo udaną. Przy okazji chcieliśmy wyposażyć obiekt w nowe ekologiczne urządzenia. Dlatego m.in. na dachu zainstalowana została instalacja fotowoltaicznej, w sumie 38 paneli, które w słoneczny dzień mogą wyprodukować energię elektryczną o mocy 10 kWh’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta ostrowski.

Zgodnie z projektem budowlanym dzięki zastosowanym nowoczesnym, proekologicznym rozwiązaniom wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię zmniejszy się o ok. 22% wartości.

- ‘’Z wstępnej analizy porównawczej kosztów zużycia energii za I kwartał 2018 roku w porównaniu do 2017 roku wynika, że osiągnęliśmy zakładnane wymierne korzyści w postaci obniżenia zapotrzebowania na energię pierwotną. To przekłada się na oszczędności w opłatach za energię elektryczną o 33% i w opłatach za energię centralnego ogrzewania o 25%. Dodatkowo od 01 kwietnia w pełni działają panele fotowoltaiczne, które w słoneczne dni, produkują energię elektryczną o mocy 60kWh, co stanowi ok. 50% dziennego zapotrzebowania szkoły’’ – powiedziała Beata Matuszczak dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie.

Im więcej słonecznych dni tym większa oszczędności w budżecie placówki.