W dniu 17 października 2014 roku na terenie tutejszego aresztu rozpoczęła się realizacja trzeciej edycji programu edukacyjnego o nazwie „Więzienie – stracony czas”.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego, którzy swoją wizytę w jednostce penitencjarnej zaczynają od pokazu filmu edukacyjnego przedstawiającego kilka epizodów z życia młodzieży skutkujących konsekwencjami karnymi, a kończą na praktycznym zapoznaniu się z infrastrukturą więzienną. W oparciu o wzbudzone w ten sposób emocje i refleksje uczestnicy próbują odpowiedzieć na pytanie: co i dla kogo, w związku z przestępczością nieletnich, jest straconym czasem?

Areszt sledczy infostrow065

 asd

Program realizowany jest dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Starostwem Powiatowym, a aresztem śledczym. Z ramienia naszej jednostki prowadzą go mł. wychowawca Mikołaj Plota oraz mł. pielęgniarka Agnieszka Sodkiewicz, którzy obok przybliżenia młodzieży podstawowych zagadnień z zakresu wykonywania kary pozbawienia wolności, uświadamiają jej również szkody wynikające ze stosowania środków środków psychoaktywnych.

Zajęcia odbywać się będą średnio co dwa tygodnie i potrwają do dnia 8 maja 2015r.