Absolwenci gimnazjów z terenu powiatu ostrowskiego mogą mieć powody do zadowolenia. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu ogłosiła wstępne wyniki egzaminu gimnazjalnego. Na tle kraju i Wielkopolski powiat ostrowski plasuje się powyżej średniej.

Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 19 do 21 kwietnia 2017 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali
egzamin 1, 2 i 5czerwca 2017 r. 1 Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach), a w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Do egzaminu gimnazjalnego w województwie wielkopolskim przystąpiło 33467 uczniów III klas gimnazjum
Tak prezentują się uśrednione wyniki zdawalności egzaminu gimnazjalnego dla szkół z powiatu ostrowskiego oraz dla porównania wyniki uśrednione dla województwa Wielkopolskiego: 

Średnie wyniki zdawalności egzaminu gimnazjalnego są bardzo zbliżone do średnich w całym województwie. największe dysproporcje dostrzec można przy zdawaniu egzaminu z języka niemieckiego, poziomu rozszerzonego. Dla przykładu w gminach Nowe Skalmierzyce i Sieroszewice zdawalność wyniosła odpowiednio 85 i 88% podczas gdy w gminie Ostrów Wielkopolski i gminie Przygodzice średnia zdawalność tego przedmiotu była na poziomie niespełna 24%.