Kilkuset uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski wzięło udział w kolejnych Targach Edukacyjnych.