ZSPCKU posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną i przygotowaną kadrę pracowników, umożliwiającą kontynuowanie tradycji i osiągnięć szkoły.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych proponując bogatą ofertę edukacyjną, daje możliwość odbycia dodatkowych szkoleń w ośrodku kursowym (kombajnisty, obsługi wózka widłowego, kurs ochrony roślin) Szkoła posiada również laboratorium ECDL, gdzie uczniowie, po zdaniu egzaminu mogą uzyskać międzynarodowy certyfikat. Ponadto proponuje realizację projektów wymiany międzynarodowej uczniów w ramach projektu Erasmus+, którego ideą jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami i szkołami.

W szkole organizowany jest także Projekt Leonardo da Vinci- „Europejski technik rolnik”, we współpracy z MFR Fougeres ramach którego, realizowane są 4 tygodniowe staże zawodowe w rolniczych rejonach Francji. Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych: pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych, którymi Szkoła dysponuje w ramach programu Albartos.

Klasy Technikum:

4-letnie Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, -absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlowych sprzedających nowoczesne traktory i maszyny, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się serwisem i naprawą. Zdobywa wiedzę na temat eksploatacji i naprawy nowoczesnych maszyn, którą wykorzysta w prowadzeniu własnego gospodarstwa rolnego. Kształcenie odbywa się we współpracy z firmami z branży rolniczej oferującymi do sprzedaży maszyny
i ciągniki renomowanych marek.

4-letnie Technikum Agrobiznesu- umożliwia absolwentom pracę w rolnych gospodarstwach produkcyjnych, urzędach terenowych, urzędach gminy, biurach rachunkowych, bankach spółdzielczych, przedsiębiorstwach związanych z produkcją i handlem, agendach zajmujących się dystrybucją funduszy unijnych. Zdobyta wiedza pozwala na prowadzenie biura, sekretariatu, giełdy rolno- ogrodniczej oraz własnego gospodarstwa agroturystycznego.

4-letnie Technikum Rolnicze- w trakcie nauki uczniowie poznają technologię produkcji, nowoczesne ciągniki i maszyny rolnicze, zasady racjonalnego gospodarowania i organizowania rynku rolnego. W drugiej klasie rozpoczynają darmowy kurs na prawo jazdy kategorii T. Mogą zdobyć uprawnienia operatora kombajnów zbożowych i sieczkarni oraz wózków widłowych. Praktyki zawodowe odbywają w szkolnych warsztatach i w indywidualnych gospodarstwach rolniczych.

Klasy Branżowej Szkoły Zawodowej I stopnia (3-letnie)

Mechanik Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych
- to kierunek dla osób zainteresowanych maszynami i urządzeniami rolniczymi, ich użytkowaniem oraz naprawą. Uczniowie zdobywają prawo jazdy kategorii B i T oraz uprawnienia operatora kombajnów zbożowych i sieczkarni oraz wózków widłowych.

Rolnik- to kierunek dla osób zainteresowanych zagadnieniami rolnictwa, prowadzeniem własnego gospodarstwa opartego na ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Uczniowie zdobywają prawo jazdy kategorii T oraz uprawnienia operatora kombajnów zbożowych i sieczkarni oraz wózków widłowych. Praktyki zawodowe odbywają w szkolnych warsztatach i w indywidualnych gospodarstwach rolniczych oraz w zakładach naprawczych i firmach serwisowych.