Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim to szkoła z ponad 50-letnią tradycją. W roku 2017 w rankingu szkół technicznych Technikum Nr 1 w ZST zajęło 177 miejsce w Polsce, a tym samym 10 miejsce w Wielkopolsce.

Już od siedmiu lat szkoła znajduje się w czołówce szkół technicznych. Jest to wielki sukces, potwierdzający bardzo dobre wyniki szkoły na maturze i na egzaminie zawodowym. W ciągu ostatnich sześciu lat 75 uczniów ZST zostało laureatami i finalistami Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Dużym powodzeniem wśród uczniów cieszy się szkolny konkurs o tytuł „Elektronika Roku”, który jest kuźnią przyszłych wynalazców. Od roku 2012 w szkole nauczany jest nowy zawód- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, który przygotowuje absolwentów do pracy w firmach montujących kolektory i ogniwa słoneczne, elektrownie wiatrowe, pompy ciepła. Jest to bardzo przyszłościowy zawód ze względu na zobowiązania energetyczne Polski wynikające z ochrony środowiska.
W roku szkolnym 2016/2017 uruchomiono nowy kierunek- technik cyfrowych procesów graficznych, odpowiadający na zapotrzebowanie małych i średnich firm poligraficznych, reklamowych, informatycznych. Najpopularniejszym zawodem jest technik mechatronik- nowoczesny kierunek, stanowiący połączenie mechaniki, elektroniki oraz informatyki. Mechatronicy mogą być zatrudniani w branży motoryzacyjnej, w serwisie sprzętu AGD, obórce mechanicznej i obsłudze obrabiarek CNC. Innym zawodem, cieszącym się dużym zainteresowaniem, jest technik informatyk, kierunek gwarantujący pewną i ciekawą pracę w zakresie zarządzania serwerami, tworzenia grafiki komputerowej i witryn internetowych. Absolwenci mogą znaleźć pracę niemalże w każdej firmie.
Nasycenie elektroniką różnych sfer działalności ludzkiej wymaga istnienia licznej kadry specjalistów, dlatego ZST kształci przyszłych techników elektroników, którzy będą instalować: tunery, dekodery, systemy antywłamaniowe, sterowniki i sprzęt komputerowy. Technik elektronik to także zawód rozwojowy, z przyszłością. Od września 2017 roku w ZST otwarta będzie nowa, trzyletnia Szkoła Branżowa pierwszego stopnia, która kształcić będzie monterów elektroników i monterów mechatroników. ZST dysponuje krytą pływalnią, dwiema salami gimnastycznymi, trzema boiskami ze sztuczną nawierzchnią oraz siłownią. Dzięki temu uczniowie tej szkoły odnoszą liczne sukcesy sportowe- na szczeblach: powiatu, regionu i kraju.
W ramach projektów unijnych co roku 40 uczniów wyjeżdża na staże zawodowe do Niemiec i Anglii. Stamtąd przywożą certyfikaty, tak zwane Europassy, dające kwalifikacje do pracy za granicą. W ZST uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach Szkolnego Klubu Sportowego, kół zainteresowań, klubu krótkofalarskiego i pracach redakcji gazety szkolnej. Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie to niezwykle ciekawe miejsce, w którym fascynaci realizują swoje pasje: stąd pochodzi najliczniejsza grupa finalistów Olimpiady Innowacji Technicznych, młodzi naukowcy biorą udział w festiwalu E(x)plory, krótkofalowcy łączą się z całym światem, a uczniowie tworzą miniprzedsiębiorstwa. Poligloci mogą uczyć się języka angielskiego od studentów z całego świata, informatycy zdawać egzamin w szkolnej Akademii Cisco, a wszyscy- grać w Scrabble i działać charytatywnie na rzecz potrzebujących.

Więcej informacji TUTAJ