Zespół Szkół Transportowo Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego oferuje naukę w Szkole Branżowej I stopnia (dawna nazwa Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4) oraz w Technikum nr 4. W szkołach tych kształci się w wielu zawodach związanych z rozwijającymi się branżami gospodarki: motoryzacją, elektrotechniką oraz obróbką mechaniczną. Zawody odpowiadają potrzebom rynku pracy. Absolwenci ZSTE CKU łatwo znajdują zatrudnienie, nie figurują w statystykach jako bezrobotni. Posiadają często wiele dodatkowych kwalifikacji i umiejętności.