Zespół Szkół Transportowo Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego oferuje naukę w Szkole Branżowej I stopnia (dawna nazwa Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4) oraz w Technikum nr 4. W szkołach tych kształci się w wielu zawodach związanych z rozwijającymi się branżami gospodarki: motoryzacją, elektrotechniką oraz obróbką mechaniczną. Zawody odpowiadają potrzebom rynku pracy. Absolwenci ZSTE CKU łatwo znajdują zatrudnienie, nie figurują w statystykach jako bezrobotni. Posiadają często wiele dodatkowych kwalifikacji i umiejętności.

W Szkole Branżowej I stopnia (dawniej: zasadnicza szkoła zawodowa) oferuje się naukę zawodów: operator obrabiarek skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń, ślusarz, elektryk, elektromechanik, mechanik motocyklowy, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik i blacharz samochodowy. Istnieje możliwość wyboru formy praktycznej nauki zawodu, jako uczeń na zajęciach praktycznych w warsztatach szkolnych, albo w formie przygotowania zawodowego w charakterze młodocianego pracownika w zakładach pracy. Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę w ZST-E CKU w szkole branżowej II stopnia (dawna nazwa technikum uzupełniające) lub liceum dla dorosłych.
W Technikum nr 4 oferuje się naukę zawodów: technik mechanik (z kwalifikacją operatora obrabiarek skrawających), technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik elektryk, technik energetyk, technik pojazdów samochodowych. Szkoła z siedzibą na ulicy Kazimierza Kantaka dysponuje także zmodernizowanym kompleksem budynków do kształcenia praktycznego przy ulicy Wojska Polskiego, ze specjalistycznymi pracowniami (obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie, komputerowego wspomagania projektowania, spawalnią, pracownią elektrotechniki, pomiarów fizycznych, obróbki ręcznej, elektromechaniki samochodowej) oraz wielostanowiskowym warsztatem samochodowym i stacją diagnostyki pojazdów samochodowych.
ZSTE CKU oferuje wszystkim uczniom atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne umożliwiające zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji (kursy spawalnicze MAG, TIG, lutowania twardego, kursy prowadzenia wózków widłowych, obsługi klimatyzacji samochodowej, kurs technicznego rysunku komputerowego, programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, kółko mechaniczne, motoryzacyjne, motocyklowe). Ponadto w ramach zajęć praktycznych szkoła rozszerza program o nauczanie programowania drukarki 3xD i zajęcia spawalnicze.
ZST-E CKU oferuje uczniom odbycie nieodpłatnych dwutygodniowych zagranicznych staży zawodowych w Niemczech i Wielkiej Brytanii (doświadczenia zawodowe, językowe i kulturowe). W związku z tym także szkoła stawia na kształcenie języka obcego zawodowego. Potwierdzają to laury uczniów uczestniczących w konkursie wielkopolskich szkół motoryzacyjnych „Professional English”. ZST-E CKU współpracuje z wieloma zakładami pracy oferującymi wsparcie osobom uczącym się preferowanych zawodów (stypendia, nagrody, pomoce dydaktyczne).

Nowy kierunek! Mechanik Motocyklowy.

Więcej informacji TUTAJ