Zespół Szkół Usługowych to jedyna szkoła w powiecie ostrowskim kształcąca w zawodach odzieżowych, gastronomicznych, fryzjerskich, hotelarskich, z zakresu organizacji reklamy oraz wielu innych zawodach usługowych. W szkole zarówno na poziomie szkoły branżowej I stopnia jak i technikum prowadzone są klasy integracyjne, do których mogą uczęszczać uczniowie o różnych formach niepełnosprawności.

Kadrę pedagogiczną stanowią doświadczeni nauczyciele, życzliwi dla uczniów. Szkoła zapewnia fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Teren szkoły jest monitorowany, a dzięki wdrożonym programom i działaniom wychowawczym szkoła jest bezpieczna i przyjazna uczniom. Dumą szkoły są profesjonalnie wyposażone, nowoczesne pracownie zawodowe: trzy pracownie gastronomiczne, hotelarska, obsługi konsumenta, projektowania i szycia odzieży, grafiki komputerowej oraz dwie fryzjerskie. Szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania w zakresie kształcenia zawodowego; ma podpisaną umowę partnerską o objęciu patronatem Marki Goldwell uczniów w zawodach fryzjerskich.
W ramach innowacji pedagogicznej, zgłoszonej do Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, pod nazwą ,,Zostań mistrzem fryzjerstwa z Marką Goldwell” uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęciach i szkoleniach z trenerami stylistami tej marki, co umożliwia uczniom lepsze przygotowanie do wykonywanego zawodu i rynku pracy. Szkoła współpracuje z hiszpańską siecią hoteli H-TOP. Corocznie około 20 uczniów wyjeżdża na odpłatne praktyki zawodowe do hoteli na wybrzeżu Costa Brava w Hiszpanii, rozwijając umiejętności zawodowe w branży gastronomicznej i hotelarskiej oraz umiejętności komunikowania się w języku obcym zawodowym.
Priorytetem szkoły jest bardzo dobra współpraca z pracodawcami. Jako pierwsza i jedyna placówka w regionie w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” pozyskała środki unijne i zorganizowała, dla nauczycieli i pracodawców branży gastronomicznej z terenu powiatu ostrowskiego, szkolenie we Włoszech pod tytułem ,,Świat wina”. Uczniowie biorą udział w wielu programach unijnych między innymi w projekcie Europejskie Staże Zawodowe- Europass oraz Europejskie Staże Zawodowe uczniów ZSU, dzięki, którym uczniowie mogą zdobywać doświadczenie zawodowe we Francji i Niemczech. Szkoła posiada Certyfikat Szkoły Kluczowych Kompetencji oraz „Szkoły równego traktowania” nadawanego przez Fundację Centrum im. prof. Bronisława Geremka oraz Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita. Uczniowie biorą udział w wielu konkursach przedmiotowych i zawodowych zajmując czołowe lokaty i uzyskując tytuł laureatów m.in. w takich prestiżowych konkursach jak Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Krawców i Projektantów im. Małgorzaty Zaręby czy konkursowym Festiwalu Mody Fryzjerskiej o statuetkę Bydgoskiej Łuczniczki.
Szkoła jest organizatorem wielu przedsięwzięć skierowanych do uczniów, przedsiębiorców oraz społeczności lokalnej. Do najważniejszych inicjatyw organizowanych przez Szkołę należą: Ostrowski Festiwal Smaków oraz Ostrowski Festiwal Stylu i Urody. Dzięki tym licznym inicjatywom szkoła, a przede wszystkim jej uczniowie odnoszą wiele korzyści oraz zdobywają doświadczenie zawodowe. Atutem szkoły jest jej położenie komunikacyjne: w centrum miasta, blisko dworca PKS i PKP. W pobliżu znajduje się kilka przystanków autobusowych-jest to szczególnie ważne dla uczniów dojeżdżających.
Kierunki kształcenia na rok szkolny 2017/2018
Technikum Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia
technik hotelarstwa fryzjer
technik przemysłu mody* kucharz*
technik organizacji reklamy* cukiernik*
technik usług fryzjerskich piekarz,fotograf,lakiernik,wędliniarz,krawiec,złotnik-jubiler,kuśnierz,kaletnik,obuwnik,zegarmistrz
technik żywienia i usług gastronomicznych tapicer**
kelner pracownik pomocniczy obsługi hotelowej***

*kształcenie w zawodach :kucharz, cukiernik może być realizowane również w klasie integracyjnej
* kierunki proponowane w klasie integracyjnej ** kształcenie w zawodzie w klasie integracyjnej
*** kształcenie w zawodzie występuje tylko dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności umysłowej w stopniu lekkim.

Nowy zawód w klasie branżowej - integracyjnej pracownik pomocniczy w gastronomii, zmieniła się także nazwa jednego zawodu. Zamiast technik organizacji reklamy jest technik reklamy.

Więcej informacji TUTAJ