Jan Sobieraj z II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim zajął I miejsce w finale wojewódzkim Konkursu Krasomówczego.

Konkurs poświęcony jest krzewieniu kultury języka, przyczynia się do promocji poszczególnych regionów Polski, ich historii i zabytków, sylwetek ciekawych ludzi, bliskich sercu uczestnika oraz zasłużonych dla kraju i regionu. Jest prawdziwym koncertem retoryki i przeglądem ciekawych osobowości.

Pierwsze wystąpienie uczestników trwa 10 minut. W finałowym wystąpieniu uczestniczy pięciu najlepszych krasomówców, którzy mają do dyspozycji 15 minut z tolerancją 30 sekund. Bezpośrednio po swoich wystąpieniach finaliści prezentują w ciągu 3 minut dodatkowo wylosowany przez siebie temat, bez wcześniejszego przygotowania.

Jan Sobieraj zaprezentował tekst opowiadający o życiu jego babci zesłanej na Syberię. Historia ta bardzo wzruszyła zarówno widownię jak i szanowne jury. W dniach 18-20 listopada 2016 dwóch uczestników z każdego województwa będzie rywalizowało w finale ogólnopolskim Konkursu Krasomówczego Młodzieży Ponadgimnazjalnej na zamku krzyżackim w Golubiu Dobrzyniu koło Torunia. Od sześciu lat uczniowie ostrowskiego ,,Reymonta” klasyfikują się do finałów ogólnopolskich konkursu. Uczniów przygotowuje mgr Danuta Nowak. Konkurs odbył się 22 października w Poznaniu.