Jednym przypomina monumentalny klasztor, innym potężny, opuszczony zamek, a jeszcze kolejni widzą w nim budowlę godną podziwu i docenienia na arenie światowej. Mowa oczywiście o konkatedrze św. Stanisława Biskupa, zwanej wśród ostrowian „farą”, która jest jedną z najznakomitszych wizytówek regionu. 30 września 1906 roku kościół został poświęcony, od tego wydarzenia minęło 110 lat.