Pierwotny kościół w Biskupicach Ołobocznych, zbudowany w XII wieku, był już pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła. Budynek drewniany uległ jednak zniszczeniu i pierwsza jego odbudowa miała miejsce w połowie XVI wieku. Kościół obecny, również drewniany, wzniesiony został ok. 1726 roku staraniem ówczesnego proboszcza księdza Marcina Romieńskiego z pomocą arcybiskupa Stanisława Szembeka- prymasa Polski.