Szkoła zbudowana w latach 1844 – 1845 z inicjatywy miejscowego proboszcza ks. Jana Kompałły, popartej przez Wojciecha Lipskiego właściciela Lewkowa i książąt Bogusława i Wilhelma Radziwiłłów.Jej powstanie było dziełem skutecznej pracy organicznej i solidarnej współpracy wszystkich grup społeczności miasta i okolic. 14 kwietnia 1845 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Ostrowie, jak brzmiała pierwsza nazwa obecnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Kompałły i W. Lipskiego. Dzięki znakomitym pedagogom szkoła stała się znaczącym w południowej Wielkopolsce ośrodkiem krzewienia wiedzy, a na przekór zaborcy także kultywowania ducha polskości. Jej mury opuściło wielu wybitnych absolwentów. Od 1994 roku działa przy szkole Stowarzyszenie Wychowanków „Alma Mater Ostroviensis”.