Przestępczość w naszym regionie miała miejsce od długich lat. W latach trzydziestych XX wieku miała miejsce zbrodnia, która wstrząsnęła lokalną społecznością Skalmierzyc i okolic.