W miarę rozwoju gospodarczego kraju i wzrostu przewozów, opieranie transportu kolejowego na trakcji parowej stawało się niemożliwe. Spowodowało to podjęcie decyzji Ministerstwa Komunikacji o elektryfikacji i wprowadzeniu do powszechnej eksploatacji trakcji elektrycznej.