Jerzy Ofierski był aktorem, pisarzem i dziennikarzem, w czasie II wojny światowej walczył w oddziale Narodowych Sił Zbrojnych na Lubelszczyźnie.