Od 14 grudnia 1939 roku w Lesie Winiarskim rozpoczęły się egzekucje Polaków przywiezionych z więzień w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim. Był to początek masowych egzekucji w Lesie Winiarskim, położonym na wschód od Kalisza.

 

Podczas II wojny światowej hitlerowcy rozstrzelali kilkuset mieszkańców południowej Wielkopolski. Po wojnie ekshumowano tutaj 527 ciał. Dotychczas wyjaśniono biogramy 23 zamordowanych, zasłużonych mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. 14 grudnia 1939 roku więźniów z ostrowskiego aresztu przewieziono nad ranem do więzienia w Kaliszu. Tutaj przeprowadzono błyskawiczną rozprawę, a następnie rozstrzelano wszystkich "winnych". 

Główny i najprawdopodobniej jedyny akt oskarżenia stanowiła Złota Księga Miasta Ostrowa, do której wpisani byli uczestnicy Powstania Wielkopolskiego. Żadnemu z więźniów nie pozwolono na dłuższą obronę, wyroki były już gotowe.

W lesie winiarskim okupanci przeprowadzali egzekucje raz lub dwa razy w miesiącu. Odbywały się one do końca 1944 r. Dokładnie nie wiadomo, kim były ofiary: prawdopodobnie członkowie ruchu oporu lub ludzie, którzy ze względu na swoją pozycję społeczną przed wojną mogli nimi być. Na pewno skazywano Polaków także za drobne przewinienia, takie jak posiadanie artykułów żywnościowych bez podania źródła ich pochodzenia czy brak pokory i uniżoności w kontaktach z Niemcami. W okresie od listopada 1939 roku do lutego 40 roku w lesie w Winiarach k/Kalisza rozstrzeliwano więźniów przywożonych z Ostrowa, więzienia kaliskiego, Ostrzeszowa, Krotoszyna i innych miejscowości. 

 

W 1939 roku w Winiarach stracili życie najznamienitsi obywatele Powiatu Ostrowskiego:

 

 Jan Adamski, powstaniec wielkopolski, kupiec, Władysław Anioł restaurator, Adam Czechowski, dyrektor ostrowskiego gimnazjum, działacz społeczny, Antoni Danielak, powstaniec wielkopolski, kupiec, dr Aleksander Dubiski, powstaniec wielkopolski, lekarz powiatowy, Jan Dudka, powstaniec wielkopolski, robotnik Fabryki Wagon, Władysław Hoffman, powstaniec wielkopolski, nauczyciel, Michał Idzior, powstaniec wielkopolski, członek Bractwa Kurkowego, Wacław Jankowski, adwokat, Józef Jondro, wydawca, właścieiciel drukarni, wiceburmistrz, Władysław Karolewski, nauczyciel z Rososzycy, Roman Kasprzak, powstaniec wielkopolski, kupiec, członek Bractwa Kurkowego, Roman Kluczyński, powstaniec wielkopolski, członek Bractwa Kurkowego, restaurator, Roman Kubicki, powstaniec wielkopolski, członek Bractwa Kurkowego, prezes Ostrowskiego Zjednoczenia Bractwa Strzeleckich, radny miasta Ostrowa, Piotr Marciniak, powstaniec wielkopolski, robotnik, Maksymilian Matysiak, powstaniec wielkopolski, Jan Mieżyński, powstaniec wielkopolski, uczestnik wydarzeń z dni Republiki Ostrowskiej, członek Bractwa Kurkowego, Stanisław Musielak, burmistrz Ostrowa, literat, Maksymilian Nowicki, kupiec, uczestnik dni Republiki Ostrowskiej, Sylwester Nowostawski, powstaniec wielkopolski, Michał Pankowiak, malarz, uczestnik wydarzeń ostrowskich z listopada 1918 roku, powstaniec wielkopolski, członek Bractwa Kurkowego, Franciszek Ratajczak, powstaniec wielkopolski, robotnik, Jan Siarkiewicz, dyrektor szkoły w  Psarach, Wojciech Sikora, działacz ludowy, bankowiec, poseł, Andrzej Stawowy, powstaniec wielkopolski, S. Szlagowski, Józef Wojciechowski, powstaniec wielkopolski, kupiec, podoficer rezerwy, członek Bractwa Kurkowego.

Las Winiarski na mapie google. 

Foto archiwalne: ,Zbrodnia w Winiarach’’ Witold Banach i Barbara Kowalska