W sieci pojawiła się dokładna mapa XIX-wiecznej Europy. Można na niej łatwo wyszukać miasto, wieś, czy region które Was interesują, a także porównać z mapą współczesną. Cofnijcie się w czasie o niemal 200 lat!