Za początki powiatu można przyjąć rok 1815, kiedy to pruska administracja przeniosła siedzibę powiatu odolanowskiego do Ostrowa. Nowo tworzone instytucje i obiekty rangi powiatowej powstają od tego momentu już tylko w Ostrowie.

Przygraniczne położenie powodowało, że ostrowski garnizon odgrywał znaczącą rolę podczas I wojny światowej. Przez miasto kilkakrotnie przechodziły pochody wojsk rosyjskich i pruskich. Mimo to, miasto nie poniosło większych strat. W samym Ostrowie intensywnie rozwijała się zabudowa, nowo budowane kamienice były bez wątpienia stylowe. W roku 1910 opracowano nowy plan zabudowy miasta, który przyczynił się do swego rodzaju boomu budowlanego w mieście. W roku 1912 odnotowano w mieście znaczący, jeden z największych w poznańskim wzrost sprzedaży biletów kolejowych. Wszystko dzięki bardzo dobrym połączeniom, które uruchomiono: do Odolanowa i Wrocławia (1909), pociągi relacji Warszawa- Poznań (1906-1922) oraz Warszawa- Wrocław (1910). Samo miasto bardzo szybko się rozwijało, między rokiem 1895 a 1910 liczba domów mieszkalnych wzrosła z 380 do 578 (czyli o 52%).

Sam Ostrów na mapach pojawia się dość późno. Nie ma co szukać Ostrowa na mapach z XVI czy XVII w. oraz pierwszej połowy XVIII wieku. Lepiej wypadają pod tym względem okolice Ostrowa: Odolanów, Ołobok, Mikstat, czy Kalisz. Z posiadanych kolekcji map od końca XVIII wieku do wybuchu I wojny światowej możemy odczytać historię Ostrowa, a także zauważyć zmiany w otaczających miasto i powiat fizjografii: rozwój komunikacji pocztowej, sieć dróg, wreszcie kolej. Na mapach wydanych po 1887 roku możemy zauważyć wyodrębniony powiat ostrowski z 1912 roku.