Za początki powiatu można przyjąć rok 1815, kiedy to pruska administracja przeniosła siedzibę powiatu odolanowskiego do Ostrowa. Nowo tworzone instytucje i obiekty rangi powiatowej powstają od tego momentu już tylko w Ostrowie.