Wolnomularstwo, sztuka królewska- inaczej zwana masonerią obecna była również w Ostrowie. W mieście znajdowały się miejsca, które istnieją do dziś, gdzie spotykali się przedstawiciele masonerii.