Ministerstwo Edukacji Narodowej robi rewolucję w podstawie programowej nauczania historii. Uczniowie czwartej klasy nie będą się uczyli o starożytnej Grecji i Rzymie tylko o żołnierzach wyklętych.