Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego jednogłośnie przyjęła projekt uchwały dotyczący całkowitego zwolnienia restauratorów z opłat za koncesję alkoholową w 2021 roku. Dzięki nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 samorządy otrzymały podstawę prawną do wsparcia tej grupy przedsiębiorców.