Czy Antonin trzeba promować? Część osób miejscowość tę kojarzy z zalewem, pięknymi lasami, bogatą historią tamtejszego pałacu i możliwością spróbowania lokalnej kuchni. Jednak są tacy, którzy do Antonina jeszcze nie dotarli dlatego gmina Przygodzice zaczyna projekt promujący turystykę wiejską. Opartą na dziedzictwie kulturowym, kulinarnym i przyrodniczym miejscowości, którą swego czasu zachwycił się sam Fryderyk Chopin.