Niesamowity okaz- piszę leśnicy z Nadleśnictwa Antonin. Jelonek rogacz został znaleziony przez pracownika leśnego Pawła Malca w sosnowym lesie. Co dla tego gatunku jest nietypowe, ponieważ jelonki rogacze są związane ze starymi dębami.

Jelonek rogacz to jeden z największych chrząszczy w Polsce, osiąga 6 cm długości (bez żuwaczek). Żuwaczki samca są potężnie rozwinięte i wydłużone, przypominające kształtem poroże jelenia – stąd polska i łacińska nazwa gatunku.

Samice posiadają dużo mniejsze żuwaczki. Jelonek żyje w lasach dębowych, żywiąc się głównie sokiem wyciekającym z pni drzew. Owady dorosłe występują w czerwcu. Jak większość chrząszczy, posiadają zdolność lotu, gdyż błoniaste skrzydła drugiej pary są dobrze wykształcone.Larwa jelonka ma postać pędraka, żyje w zmurszałym drewnie lub ziemi, żywiąc się szczątkami organicznymi, niekiedy podgryza korzonki roślin, nie wyrządzając większych szkód. Rozwój larwy trwa cztery lata; po tym okresie przepoczwarcza się ona w ziemi.
Z powodu długiego czasu rozwoju, atrakcyjności z punktu widzenia zbieraczy amatorów, wycinania starych drzew i opryskiwania lasów środkami chemicznymi owad ten został w Polsce niemal doszczętnie wytępiony.
Znajduje się od dawna pod ochroną gatunkową. Obecnie według niektórych źródeł jest ok. tysiąca jelonków rogaczy w Polsce.

Info: https://web.facebook.com/nadlesnictwo.antonin/