Radni Gminy Ostrów Wielkopolski na ostatniej sesji przekazali ponad 87 tysięcy złotych dla Parafii w Górznie. Pieniądze w całości zostaną przeznaczone na utwardzenie i odwodnienie terenu. Cała inwestycja kosztować będzie 160 tysięcy złotych. Gmina Ostrów Wielkopolski przekazała 50% tej kwoty. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w tej sprawie.

Prace ruszą w ciągu najbliższych tygodni i potrwają do grudnia.  Rozpoczną się od budowy kanalizacji deszczowej. Teren wokół kościoła będzie utwardzony, powstanie chodnik. Inwestycja jest konieczna by uchronić zabytkowy kościółek przed wilgocią.

Parafie nie zawsze są w stanie poradzić sobie z remontami kościołów, dlatego wnioskują o ich dofinansowanie. Parafia pw. św. Mateusza z Górzna zwróciła się z wnioskiem o dofinansowanie połowy kwoty inwestycji. To suma 87 729 złotych.

- Obiekty sakralne, zespoły pałacowe czy zabytkowe dworki mają szczególną wartość historyczną. Są naszym wspólnym dziedzictwem kulturowym. Udzielanie pomocy finansowej na renowację zabytków przez samorządy jest często niezbędne do utrzymania ich w dobrej kondycji przez kolejne lata.  –podkreśla wójt gminy Piotr Kuroszczyk.

Pieniądze będą przekazane zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Ostrów Wielkopolski.

Kościół parafialny pw. św. Mateusza w Górznie wzniesiony został w latach 1755-57. Należy do najstarszych kościołów drewnianych południowej Wielkopolski. Nieprzekształcony, zachował autentyczną bryłę i detale elewacji oraz barokowe i rokokowe wyposażenie. Obiekt wraz z wyposażeniem jest wpisany do rejestru zabytków.

O historii drewnianego kościółka przeczytacie TUTAJ