Przy odremontowanym Schronisku Młodzieżowym w Ludwikowie zrealizowano projekt pn. „Infrastruktura Edukacyjna przy Centrum Kreatywności w Ludwikowie”.

W tym miejscu powstała wiata edukacyjna oraz 10 tablic edukacyjnych z ruchomymi elementami, na których zawarto informacje prezentujące m.in. florę i faunę Doliny Baryczy, bogactwo krajobrazów czy unikatowość architektury lokalnej. Zarówno we wiacie jak i na tablicach zawarto również informacje o prawidłowej segregacji odpadów oraz opisano wiele zagadnień związanych z ochroną środowiska.
Realizacja projektu została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w ramach przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną. Całość wzbogaca ofertę tworzonego w tym miejscu Centrum Kreatywności.
Wraz z stanowiąca jego zaplecze salą wiejską, stanowić będzie miejsce do zdobywania nowych umiejętności przez młodych mieszkańców naszej gminy.