Gmina Raszków pozyskała 2.799.606, 23 złotych na rewitalizację pałacu w Przybysławicach w ramach projektu pn. "Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Już wkrótce rozpoczną się prace budowlane w pałacu, które zgodnie z preliminarzem projektu muszą zakończyć się w 2020 roku. Obiekt będzie służył nie tylko mieszkańcom Przybysławic czy Pogrzybowa, ale całej naszej gminy. W sumie koszt rewitalizacji tego obiektu to kwota 5 i pół miliona złotych.

Pałac, pierwotnie późnobarokowa rezydencja została wzniesiona w połowie XVIII wieku. Około 1848 roku dokonano przebudowy dla Niemojowskich. Na początku XX wieku dokonano kolejnej przebudowy związanej z adaptacją na szkołę. Elewacje otynkowane ze skutym detalem architektonicznym. Obecnie pałac stanowi własność gminy, pełni funkcję mieszkań.

"Legenda pogrzybowska głosi, że na terenie byłego kompleksu pałacowego Niemojowskich urzędują dwa duchy: pałacowy i parkowy. Według opinii naocznych świadków zjawa pałacowa powiązana jest z osobą Eleonory ze Skórzewskich Niemojowskiej- ostatniej dziedziczki Pogrzybowa. Natomiast widmo parkowe stanowi raczej kwestię sporną. Niektóre okoliczna prababcie twierdzą, że o północy w przybysławickim parku, przy kościelnym mostku wyłania się miraż Leopolda Ignacego Niemojowskiego na bułanym koniu. Inni zaś są przekonani, iż północne mamidło to duch nauczyciela Johanna Maleszki z ogarami. Zdarza się więc, że niektórzy mieszkańcy Pogrzybowa i okolicznych wiosek wolą o późnej porze omijać park z daleka."
(Wg. Józef Dytfeld "Szkoła w pałacu. Szkic monograficzny...")

W 6 ha. parku znajduje się kopiec dawnej lodowni.