Pałac w Kwiatkowie odzyskuje dawny blask. Od września na budynku świetlicy wiejskiej trwają prace elewacyjne. Dzięki nim pałac, dotąd w szarych barwach, zyska jasne, pastelowe kolory, które współgrać będą z parkowym otoczeniem.

Prace rozpoczęły się we wrześniu. Zakończą wraz z końcem roku. Kosztować będą prawie 74 tysiące złotych. Pieniądze w całości pochodzą z budżetu gminy.
W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in.: demontaż stolarki okiennej wraz z przekuciem i montażem drzwi metalowych do kotłowni, wykonanie strefy do odprowadzenia wód opadowych, skucie tynków na ścianach, elewacji, ościeżach, gzymsach i kominach, zagruntowanie podłoża, tynkowanie elewacji, likwidacja pęknięć nad oknami ścian, montaż we fugach prętów żebrowych, demontaż starych, zniszczonych rynien i rur spustowych, założenie nowych parapetów, demontaż i montaż instalacji odgromowej. 

Dzięki inwestycji pałac, w którym mieści się świetlica wiejska zyska na swojej atrakcyjności. Dwa lata temu budowlany lifting przeszły pomieszczenia wewnątrz. Teraz przyszedł czas na prace zewnętrzne. Dodatkowo w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” powstała zielona strefa rekreacji i wypoczynku.

Dotychczasowy plac przy świetlicy wiejskiej wzbogacił się o drewnianą altanę letniskową  wraz z ławostołami, zmodernizowany został także istniejący plac zabaw. Pojawiły się nowe elementy dla dzieci a cały teren został uporządkowany.