Najstarszy zachowany w mieście budynek mieszkalny wzniesiony dla ówczesnego burmistrza Kaspra Heinricha Gärtnera znajduje się przy ulicy Kaliskiej 4. Na ścianie południowej, w podwórzu zachowany medalion z inicjałami burmistrza i datą wybudowania oraz koroną nad literą H.