W Parku Natury w Odolanowie powstała ścieżka przyrodniczo – edukacyjna Ptaki Doliny Baryczy dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w ramach przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną.

W ramach realizacji zadania powstało 20 szt. dwustronnych tablic edukacyjnych prezentujących ptaki, w tym z czerwonej księgi oraz wybudowano drewnianą wiatę edukacyjną.

Każda z 20 tablic zawiera  fotografię ptaka uchwyconego w wyjątkowej, naturalnej scenerii podkreślając w ten sposób bioróżnorodność Doliny Baryczy. Każda z tablic została wyposażona w kody QR w wyniku czego możliwe jest usłyszenie głosu danego ptaka oraz zdobycie szczegółowych informacji o prezentowanym gatunku.  Każda z tablic została wyposażona w ruchome, edukacyjne elementy m.in. kostki, puzzle, labirynty. Każdy z ruchomych elementów prezentuje  inną wartość edukacyjną, nie tylko ciekawostki o ptakach ale również problemy środowiskowe z jakimi ptaki się zderzają, a są nimi m.in.

- śmieci a ptaki – właściwa segregacja odpadów,

- smog a ptaki – gospodarka niskoemisyjna (ochrona powietrza),

- zmiana klimatu a migracja ptaków,

- problem wody a ptaki (ochrona wód),

- hałas a ptaki – właściwe postawy,

- kolizje z ekranem akustycznym, okna budynków,

- bioróżnorodność i jej zagrożenia.

Dodatkowo drewniana wiata została wyposażona w  stół z grafiką edukacyjną. Ściany wiaty stanowi mapa Doliny Baryczy z naniesionymi punktami obserwacji ptaków, zegar ptasiej aktywności wokalnej, miara rozpiętości skrzydeł, wbudowane gry edukacyjne.