W dniu 11.03.2021 r. Odolanowski Dom Kultury podpisał umowę o dofinansowanie zadania pn. „ Zagospodarowanie terenu na cele turystyczno-rekreacyjne w Parku Natury w Odolanowie” ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, którego celem jest podniesienie jakości świadczonych usług rekreacyjno-turystycznych oraz atrakcyjności regionu Doliny Baryczy poprzez poprawę stanu istniejącej i budowę nowej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy i Miasta Odolanów.