Budowa zbiornika na terenie trzech powiatów: ostrowskiego, kaliskiego i ostrzeszowskiego ma ruszyć w 2019 roku. Ma on chronić południową Wielkopolskę przed powodzią oraz suszą. Zbiornik został ujęty jako jedna z 5 najważniejszych inwestycji hydrotechnicznych w Polsce. Budowa ma się zakończyć w 2023 roku.

Zbiornik o nazwie Wielowieś Klasztorna powstanie na 93 kilometrze rzeki od ujścia do Warty, będzie znajdował się na terenie aż trzech powiatów. Pod inwestycję wykupiono już 1253 hektary terenów. Do przejęcia pod zbiornik pozostały grunty od około 250 rolników o łącznej powierzchni około 606 hektarów, w tym trzy gospodarstwa znajdujące się w samym ,,centrum" zbiornika. Konieczne będzie skorzystanie z tzw. specustawy, ponieważ część rolników nie zgodziła się na wykup ich ziem.

O budowie tej inwestycji mówiło się już wielokrotnie, jest ona potrzebna ze względu na sytuację hydrologiczną w regionie. Zbiornik będzie on miał za zadanie chronić przed powodzią, ale także retencjonować wodę w terenie, gdzie zauważyć można stepowienie. Inwestycja uzyskała pozytywną decyzję środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Koszt budowy zbiornika wyniesie ok 875 milionów złotych. Około 85% może zostać pokryte przez Unię Europejską, odbyły się już rozmowy w Ministerstwie Finansów i rokowania są pozytywne. Jeśli znajdą się tak duże sumy pieniędzy budowa ruszy pod koniec 2019 roku, a zakończona zostanie w 2023.


Zbiornik Wielowieś Klasztorna został zaprojektowany już w 1978, będzie miał powierzchnię 1999,00 ha, ma on pełnić funkcje retencyjne i rekreacyjne.
Po powodzi w 1997 zbiornik Wielowieś Klasztorna został wpisany do Programu dla Odry 2006.
Żeby wyobrazić sobie wielkość jaką docelowo będzie miał zbiornik Wielowieś Klasztorna wystarczy powiedzieć, że powierzchnia zbiornika będzie blisko 70 razy większa od dużego zbiornika rekreacyjnego na ostrowskich Piaskach.