Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zdobyło pierwszą nagrodę w kategorii Działalność wystawiennicza w Konkursie na Wydarzenie Muzealne 2018 roku w Wielkopolsce. Nagrody laureatom i wyróżnionym wręczył Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podczas gali 20 maja 2019 roku w Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej.

- Opieka nad śladami naszego dziedzictwa kulturowego to nie tylko wypełnianie zobowiązania wobec przeszłości. To konstruowanie mostu łączącego to, co nas zbudowało z tym, na czym warto budować swoją przyszłość – podkreślał Marszałek Marek Woźniak.

Tradycyjnie nagrody zostały wręczone w czterech kategoriach „działalność wystawiennicza”, „działalność edukacyjna, promocyjna, marketingowa”, „działalność naukowa i wydawnicza” oraz „konserwacja, ochrona dziedzictwa kultury, inwestycje”. Regionalna uroczystość wręczenia nagrody istniejącej od 2003 roku zbiega się z Międzynarodowym Dniem Muzeów. Samorząd Województwa Wielkopolskiego współpracuje z Fundacją Muzeów Wielkopolskich przy tym przedsięwzięciu.

Ostrowskie muzeum nagrodzone zostało za wystawę "Muzeum 3D. Ulicami dawnego Ostrowa. Cafe Muzeum".

- Znaczący ośrodek muzealniczy stworzył ważną, uniwersalną i nowoczesną wystawę stałą z aranżacją zachowującą równowagę pomiędzy multimediami a obiektami muzealniczymi - uzasadnia komisja. - Wystawa podbudowująca tożsamość społeczności lokalnej - dająca klimat życia dawnego miasta i co najważniejsze uruchamiająca w sposób nadzwyczajny wyobraźnię młodych ludzi.