rwa remont w Zespole Pałacowo-Parkowym w Lewkowie. Zrealizowane już zostały główne prace budowlane, aura sprzyja także temu, że prace postępują zgodnie z planem. Obiekt ma być gotowy w połowie 2021 roku.

W dniu 13 stycznia 2020 z postępem prac zapoznał się Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, do którego pałac wciąż formalnie należy. Obecny był również Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Włodzimierz Mazurkiewicz Dyrektor Departamentu Kultury i Sztuki Urzędu Marszałkowskiego, Agnieszka Gibasiewicz Dyrektor Zespołu Pałacowo-Parkowego oraz Łukasz Sadowski główny wykonawca.

‘’Zakres już wykonanych robót jest ogromny. W pałacu wymienione media. Powstał system wentylacyjno-klimatyzacyjnych, którego nie było, a który podniesie komfort przebywania w obiekcie. Wiele prac jest wykonywanych wokół pałacu. Wyzwaniem były prace zimne związane z obniżeniem terenu. Zmieniła się bryła palącemu poprzez zmianę układu schodów. Powstały zupełnie nowe budynki’’ – powiedział Marek Woźniak.
Nowe towarzyszące budynki będą miały określone funkcje. Oranżeria przylegająca do oficyny połączona została podziemnym tunelem z obiektem dedykowanym hotelarstwu i gastronomii. Wprowadzenie nowych funkcji nie zaburzy dotąd istniejących. Nadal na parterze zachowana będzie funkcja muzealno-wystawiennicza. Na piętrze będzie multimedialne centrum. Przetarg na tę cześć inwestycji ogłoszony zostanie wiosną tego roku.


W październiku 2018 muzeum otrzymało 27,8 mln złotych na ochronę przed degradacją i kompleksowa rewitalizacje zabytkowego obiektu, który jest jednym z najcenniejszych zabytków Wielkopolski. Podpisano też wtedy umowę z generalnym wykonawcą. Połowa tej kwoty pochodzi z budżetu Urzędu Marszałkowskiego reszta z funduszy unijnych.

Remont takiego obiektu wymaga szczególnej staranności oraz pieczołowitości. Każda zmiana wymaga zgód konserwatorskich. Dotyczy nie tylko samych obiektów, ale także układu urbanistycznego.

Pałac jest obecnie własnością Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, jednak ten chciałby przekazać go samorządowi powiatowemu.

– ‘’Wszystko wskazuje tylko wtedy będzie on miał szansę zaistnieć jako wielofunkcyjny obiekt służący zarówno miejscowej społeczności jak i turystom’’ – mówi marszałek Marek Woźniak.

Władze powiatu ostrowskiego chciałyby przejąć cały kompleks, pierwszym krokiem było wyrażenie takiej woli w poprzedniej kadencji. Rada Powiatu Ostrowskiego podjęła wówczas stosowną uchwałę intencyjną.

– ‘’Samo przejęcie wiąże się z finansami i musi to być decyzja bardzo rozważna. Staramy się, aby to, co jest związane z remontem Lewkowa zostało w pełni sfinansowane, żeby nie było niespodzianek, bo możliwości naszego budżetu są takie, a nie inne. Jesteśmy bardzo zainteresowani pałacem, ale to wymaga jeszcze bardzo konkretnych rozmów z panem marszałkiem, kiedy miałby ten proces się zakończyć i na jakich zasadach’’ – powiedział Starosta Paweł Rajski.