Dziś pięknie świeci słońce, po burzliwych opadach śniegu i mocnym mrozie wreszcie cieszymy się piękną pogoda. Warto zatem udać się do Parku Miejskiego, który latem jest oazą zieleni w centrum Ostrowa, ale zimą też ma swój klimat. W parku mamy alejki, staw, ławeczki, polanę. Po stawie pływają sobie kaczki, czasem łabędzie. W parku można spotkać: wiewiórki,  szpaki, sroki, kosy, kwiczoły, kawki, pustułki, oknówkę, jaskółki i liczne owady. W stawie żyją plocie i wzdręgi. Na terenie parku znajdują się pomniki przyrody. Jednym z nich jest klon srebrzysty, który rośnie przy alejce w północna zachodnim krańcu parku, blisko skrzyżowania al. Powstańców Wielkopolskich z ul. Ledóchowskiego. Drzewo to pochodzi ze wschodniej części Ameryki Północnej. Uznany za pomnik przyrody 20.02.1989 r. "Park powstał w latach 1942-1943, a przy jego zakładaniu zatrudnione były więźniarki z hitlerowskiego obozu pracy, który znajdował się w Ostrowie. W okresie międzywojennym na terenie dzisiejszego parku zaczęto budować szkołę powszechną z 13 salami (skrzyżowanie Alei Powstańców Wielkopolskich i ulicy Ledóchowskiego). Wybuch II wojny światowej uniemożliwił dokończenie tej inwestycji. Niemiecki zarząd miasta polecił rozebrać budynek, a teren włączyć do tworzenia parku. Park Miejski modernizowany był w latach 50. i 70.XX wieku. W trakcie przebudowy usunięto wiele krzewów oraz zmodyfikowano układ dróg i nawierzchnię głównej drogi. Pobudowano amfiteatr i wprowadzono oświetlenie elektryczne. Na jego terenie znajduje się sztucznie utworzony staw. W 2004 r. przystąpiono do całkowitego wykaszania szuwaru pałkowego na stawie. Jednak nie samo koszenie było groźne dla przyrody tego miejsca, ale przede wszystkim planowane całkowite usunięcie całej roślinności wraz z kłączami, korzeniami i głęboką warstwą ziemi, co doprowadziłoby do całkowitej likwidacji roślinności i siedlisk ptaków na wiele lat." Dzisiaj park pełni funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe. Corocznie organizowane są na terenie parku festyny rodzinne, festyny miejskie, koncerty zespołów młodzieżowych.