Po 3 latach suszy wreszcie w stawie Goszczyn pojawiła się woda.