Otoczenie cieków wodnych, stawów, a także łąki to doskonałe miejsca dla bytowania bociana białego. W tym sezonie bociani klekot dało się słyszeć na terenie Gminy Sieroszewice wcześnie, bo w trzeciej dekadzie marca. Bociany szybko powróciły do gniazd i już pod koniec maja było widać w nich młode.

Z przeprowadzonych 07, 08,09 i 14 lipca 2014r. badań wyłaniają się optymistyczne dane. Młodych gotowych do wylotu w liczbie 65 osobników doczekały się 24 pary dorosłych bocianów . Na terenie należącym do Gminy Sieroszewice istnieje 30 gniazd gatunku Ciconia Ciconia. Należy zaznaczyć, że z różnych przyczyn w trzech z zasiedlonych gniazd nie udało się wychować młodych. Były to wypadki wyrzucenia jaj podczas walk o gniazdo, czy wypadnięcia/ wyrzucenia piskląt.

Można przyjąć ,ze w okolicy św Bartłomieja tj. 24 sierpnia w drogę do ciepłych krajów wyleciało od nas łącznie około 120 bocianów. To świetny wynik i wyższy niż w poprzednich latach.

Organizatorem inwentaryzacji bocianich siedlisk dotowanej przez Samorząd Gminy i wspieranej przez VW z Poznania było Stowarzyszenie Ekologiczno- Kulturalne EKOklub z Wielowsi. W opisanych działaniach prowadzonych podczas wędrownego rajdu rowerowego Szlakiem Bocianich Gniazd uczestniczyli członkowie Koła Przyjaciół Przyrody Ekoklub z Zespołu Szkół w Wielowsi.

Wszystkim mieszkańcom, sąsiadom bocianich gniazd oraz sympatykom za spotkania i rozmowy uczestnicy inwentaryzacji serdecznie dziękują. Pełny raport z badań zostanie przesłany do Wrocławia gdzie działa Ogólnopolska Baza Gniazd bociana białego prowadzona przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro-Natura’.

Relację przygotowała Halina Kaźmierczak- sekretarz SEK EKOklub, kierownik i uczestnik działań.