Pomnik kardynała Mieczysława Halki - Ledóchowskiego Prymasa Polski - ul. kard. M. Ledóchowskiego (plac przy konkatedrze) został zniesiony w 1925 r. jako wotum Wielkopolan i Ostrowian za odzyskaną wolność po latach niewoli. Historia głosi, że Mieczysław Ledóchowski stał się mieszkańcem Ostrowa z przymusu. Został on  osadzony w latach 1874-76 w ostrowskim więzieniu za obronę Kościoła i Polski. Mieszkańcy Ostrowa wystawili kardynałowi pomnik wdzięczności aż dwa razy. Pierwszy raz 28 czerwca 1925 roku. Ten pomnik stanął na fundamencie cokołu, na którym stał cesarz Wilhelm II. Po 14 latach pomnik został zburzony przez Niemców. Drugi pomnik, z którym my jesteśmy związani stanął przy ostrowskim kościele w 1984 roku, choć nieco w innym miejscu. Pierwszy był bliżej Domu Katolickiego, a obecny przedstawia kardynała, który wychodzi i staje bliżej ludzi, aby mogli go dostrzec.  Mówi się, że kardynał Ledóchowski przeszedł do historii nie tylko jako jeden z najwybitniejszych hierarchów kościelnych, ale jako więzień stał się dla społeczeństwa Wielkopolskiego wielkim symbolem niezłomności ducha i podporą w trudnych zmaganiach z pruskim zaborcą o zachowanie narodowego bytu i tożsamości.