Powiat ostrowski bogaty jest w pomniki przyrody, na jego terenie znajduje się 147 prawnie chronionych tworów przyrody. Najczęstszymi pomnikami w regionie są dęby, uznane za cenne ze względów naukowych, zabytkowych i kulturowych.