Powiat ostrowski bogaty jest w pomniki przyrody, na jego terenie znajduje się 147 prawnie chronionych tworów przyrody. Najczęstszymi pomnikami w regionie są dęby, uznane za cenne ze względów naukowych, zabytkowych i kulturowych.

Wśród najciekawszych pomników przyrody w powiecie znajdziemy: Dęby Antonińskie, aleję dębową w Raduchowie, aleję brzozową przy trasie Ołobok-Wielowieś, zabytkowe założenia parkowe np. parki okalające malownicze pałacyki dwory w Mojej Woli, Antoninie, Lewkowie, Sobótce, Górznie i Gutowie. Miłośników przyrody zachwyci rozległa panorama Pradoliny Baryczy, bogate kompleksy leśne, zagospodarowane i zadbane akweny wodne, stawy przygodzickie i milickie, będące rajem dla ptactwa wodnego czy głazy narzutowe w lesie koło Bagateli oraz w Lewkowie.


Wśród zarejestrowanych pomników przyrody znajdziemy też m.in:
1. Dęby w parku w Wierzchowicach 
2. Dąb przy szosie Czatkowice-Wierzchowice
3. Dąb na skraju wsi Krośnice
4. Dęby na grobli stawu Czarny Las
5. Sosna na grobli między stawami Czarny Las i Lipsk
6. Dęby w Miliczu
7. Platan klonolistny w Miłosławicach
8. Dąb zrośnięty z sosną w Nadleśnictwie Żmigród
9. Lipy w Odolanowie
10. Dąb „Jan” w Możdżanowie

Aleja Dębowa w Raduchowie

Park w Mojej Woli

]

Stawy Milickie

Dąb JAN w Możdżanowie

Dąb zrośnięty z Sosną (Nadleśnictwo Żmigród)

Jeden z dębów w Antoninie