Trwa przebudowa Grobli na rzece Barycz.

Obecnie trwają prace na odcinku 0+700 km do 0+965,00 km (od ul. Zamkowej w kierunku dworca kolejowego.
Zakończono montaż ścianek szczelnych, budowę korony grobli z piasku oraz humusowanie skarp.
Trwają prace związane z:
- układaniem siatki przeciwerozyjnej na skarpach grobli,
- obsianiem trawą skarp grobli,
- regulacją skrzynek zaworów wodnych oraz kanalizacji sanitarnej

Na przełomie maja i czerwca rozpoczną się prace związane budową ścieżki rowerowej na koronie grobli. Warto przypomnieć, że głównym celem zadania jest poprawy stanu infrastruktury komunikacyjnej gminy, poprawa estetyki i kreowania zwartej i funkcjonalnej przestrzeni miejskiej.