Mamy miejsce w powiecie ostrowskim, gdzie można poczuć się niczym w przyrodniczym Eldorado. Mowa o Antoninie gdzie możemy spotkać dziesiątki jeśli nie setki gatunków zwierząt i ptaków oraz rzadko spotykane rośliny. Szczególnie bogate w różnorodność przyrodniczą są tereny na tyłach Ośrodka Wypoczynkowego Lido.

Hojna matka natura obdarzyła Antonin w niezwykle cenne i interesujące pod względem przyrodniczym oazy flory i fauny.  Z jednej strony obszary łąk, mokradeł i zbiorników wodnych, z drugiej – dominujące, zwarte kompleksy leśne, w których mimo znacznej ingerencji człowieka, zadziałały naturalne procesy kształtujące zespoły roślinne, a w ślad za nimi – zwierzęta.

Tak wygląda jeden z kanałów dopływowych do stawu Szperek. Ten kwiatowy dywan to rozwinięte Okrężnice Bagienne: 

Na bagnistych terenach za Ośrodkiem wyrosły także rzadko spotykane i wielkich rozmiarów Turzyce Sztywne, które są gatunkiem normalnie rosnącym w Nowej Zelandii. 
Niezwykle ozdobna, ciekawie wybarwiona, bogato ulistniona, zimozielona turzyca. Tworzy trwałe, zwarte kępy, które zwykle dorastają do około 80 centymetrów. W Antoninie tym roślinom tak się spodobało, że okazy mają ponad metr: 


Rzadkie w regionie łabędzie krzykliwe, gągoły i bąk osiedliły się w Antoninie, wokół odgłosy kokoszek wodnych, perkozków, trzciniaków i innych ptaków wodno-błotnych powodują, że miejsce te staje się wyjątkowe. Na niebie patrolują błotniaki stawowe i bieliki, które gniazdują w pobliżu. Rechoty wielu gatunków żab, grasujące dziki i wydry, a także obgryzające pobliskie drzewa bobry tworzą w tym miejscu istne eldorado. od lat widujące tutaj, żurawie, łabędzie nieme, łyski, kaczki krzyżówki, gęsi gęgawy, perkozy dwuczube i malutkie perkozki oraz masa ptaków trzcinowisk oraz łęgów uświadamiają nas, że warto to miejsce odwiedzać, aby poczuć się jak w najpiękniejszych, przyrodniczych miejscach naszej Doliny Baryczy, dla której Antonin jest piękną otuliną. Dziesiątki przemieszczających się kormoranów i czapli uświadamia nas, że staw Szperek jest bogactwem wielu gatunków ryb i stanowi bogatą w pokarm stołówkę, a także miejsce do obserwacji ciekawej na tym terenie fauny, otoczonej wyjątkową florą w postaci rzadkich gatunków roślin. Zamieszkały tutaj jeden z żółwi ozdobnych jest ciekawostką dla wielu przybyłych tutaj turystów- mówi Robert Kaczmarek miłośnik fotografii, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach 

Na terenie ośrodka zadomowił się także duży, około 30-centymetrowy Żółw Ozdobny, który prawdopodobnie został wypuszczony przez kogoś do wody. 

Antonińskie niebo aż roi się od ptaków. Króluje Orzeł Bielik, który często pikuje w dół i łowi ryby w Szperku, dając obserwatorom rzadko spotykany widok. Na drzewach zaobserwować także można kilkadziesiąt kormoranów i setki kaczek, jaskółek, gęsi i łabędzi. 

Obecnie na tyłach Ośrodka spotkać także bardziej udomowione zwierzęta, powstaje tam małe mini zoo. Prócz koni są także owce kameruńskie, merynosy a na jednej z wysp wolno biegają króliki. Na środku tego terenu rośnie także pierwsze w powiecie ostrowskim pole lawendy, na którym posadzono ponad 2 tysiące sztuk tych pięknych kwiatów. Pierwsze kwitnięcie roślin powinno mieć miejsce w drugiej połowie czerwca, wtedy miejsce to zamieni się w raj dla motyli i innych owadów zapylających.