Robert Kaczmarek sfotografował ptaki zimujące na terenie stawu Szperek w Antoninie. Wśród nich znalazło się 10 rzadko spotykanych łabędzi krzykliwych.

Na stawie Szperek w Antoninie zimuje 350 krzyżówek, kilkanaście cyraneczek, pojedyncze płaskonosy i czaple białe oraz uwaga 10 dorosłych łabędzi krzykliwych! - Pisze na swoim facebookowym profilu dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach - Robert Kaczmarek.

Zimowanie łabędzi krzykliwych na Stawach Przygodzickich to rzadkość, a taka grupa jeszcze u nas nie zimowała. Dodatkowo 2 ptaki tego gatunku zauważone były także na polach pod Przygodzicami. Z ciekawszych, dzisiejszych obserwacji można wymienić grupę 84 gęgaw, 3 żurawie, 3 bielaczki, dość liczne czaple białe i perkozek! Tego najmniejszego w Polsce perkoza dyrektor przygodzickiego GOKu widział zimą na stawach po raz pierwszy.

Łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus) to gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący Palearktykę od Islandii po Kamczatkę. Zimuje w Europie oraz środkowej i wschodniej Azji. Przeloty w marcu – maju i wrześniu – listopadzie. W Polsce pierwsze gniazdowanie stwierdzono w 1973, obecnie gniazduje w ilości kilkudziesięciu par, szczególnie liczny jest na wybrzeżu Bałtyku zimą i podczas przelotów. Łabędź trąbiący (Cygnus buccinator), który niegdyś uznawany za jego północnoamerykański podgatunek, obecnie jednoznacznie traktowany jest jako osobny gatunek.

W roku 2017 stwierdzono w Polsce 165 par łabędzia krzykliwego. W roku 2017 podobnie jak w poprzednich latach zasadnicze lęgowiska łabędzia krzykliwego obejmowały: Pomorze, Dolny Śląsk z Doliną Baryczy, Warmię z Mazurami i Podlasie. W pozostałych regionach gatunek był znacznie mniej liczny.

W latach 2007–2017 jego liczebność wzrosła z 53 do 165 par.