Wiele osób zastanawia się czym są metalowe rzeźby, które znajdują się na ostrowskiej Konkatedrze.

Konkatedra św. Stanisława Biskupa Męczennika - zwana farą, druga (po katedrze w Sosnowcu) pośród katedr i konkatedr polskich, wybudowana w stylu neoromańskim. Położona w Śródmieściu, przy pl. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, otoczona kompleksem zabytkowych budynków parafii. 
Jednym z ciekawszych elementów, które przykuwają wzrok są tzw rzygacze. 

Rzygacz zwany także garłacz, pluwacz, plwacz to dekoracyjne, ozdobne, wystające poza lico muru, zakończenie rynny dachowej, z którego woda deszczowa ma swobodny odpływ.
Początkowo rzygacze były kamienne, później wykonywane z blachy. W czasach gotyku we Francji przybierały fantazyjne formy: twarzy ludzkich, paszczy zwierzęcych, fantastycznych stworów (m.in Katedra Notre-Dame w Paryżu). Z Francji rozpowszechniły się na całą Europę. W Polsce najciekawsze pochodzą z okresu renesansu. Były stosowane na budynkach świeckich i sakralnych.
Rzygacze i maszkary umieszczano zwykle na zewnętrznych łukach i dachach świątyń: ostrzegały przed złem, ale jednocześnie chroniły przed nim, gdyż – jak wierzono – demony muszą uciec, gdy zobaczą własny obraz.