Za dwa lata ścieżka rowerowa z Wrocławia połączy Dolinę Baryczy i Stawy Milickie. Całość ma kosztować około 70 mln zł, a połączenie ma liczyć aż 150 km.

Wszystko to dzięki staraniom lokalnych władz województwa dolnośląskiego, czyli gmin: Prusice, Trzebnicy, Wołowa, Żmigrodu, Obornik Śląskich i Wiszni Małej. Pierwsze prace ruszą już w marcu, ścieżka przebiegać będzie przez teren, na którym wiosną rozpoczyna się okres lęgowy ptaków i późniejsza wycinka będzie niemożliwa. Pierwszy odcinek połączy Prusice ze Żmigrodem i będzie liczył 25 km, koszt to około 9 mln zł. Dofinansowanie pozwoli również połączyć ścieżkę w kierunku Milicza, która łączy się z drogą asfaltową z Sułowa do Milicza. Wszystko powinno być gotowe na koniec 2018 roku.

Mieszkańcy Milicza będą mogli dojechać ścieżką rowerową aż do Wrocławia, na południu ścieżka rowerowa ma połączyć się z inną, która biegnie wzdłuż krajowej ,,piątki" do północnej części Wrocławia. Ścieżka ta pozwoli bezkolizyjnie dotrzeć do stolicy Dolnego Śląska, ponieważ nie będzie krzyżować się z drogą publiczną. Na tym odcinku ma powstać 5 miejsc przystosowanych do odpoczynku, a 2 z nich będą zadaszone.

W przyszłym tygodniu dowiemy się również więcej na temat połączenia Ostrowa Wielkopolskiego z Odolanowem  ścieżką rowerową, która ma być położona przy drodze wojewódzkiej. W pierwszej kolejności planowana jest budowa ścieżki rowerowej od strony Odolanowa przez Tarchały Wielkie do Gorzyc Małych. 

Jeśli obie inwestycje dojdą do skutku pozostanie "jedynie" połączenie ścieżką rowerową Odolanowa z Miliczem (około 30 km) i będziemy mogli rowerem dojechać z Ostrowa Wielkopolskiego do Wrocławia po ścieżce rowerowej.